תקרת הכנסות עוסק פטור

תוכל להיות מסווג כעוסק פטור במידה ואתה צופה שגובה עסקאותיך השנתיות אינו יעלה על התקרה הקבועה בחוק. תקרת עוסק פטור מתעדכנת כל שנה. ישנם עיסוקים ומקצועות אשר אינם מאפשרים על פי החוק להיות מסווג כעוסק פטור וזה ללא קשר לצפי מחזור העסקאות השנתי מי לא יכול להיות עוסק פטור תקרת הכנסות עוסק פטור בשנת 2021-  […]

עיסוקים / מקצועות שלא יכולים להרשם כעוסק פטור

תקנה 13 לתקנות מע"מ קובעת מי לא יכול להיות עוסק פטור  וזה ללא קשר לגובה מחזור העסקאות השנתי שלהם, כלומר על אף שהנך צופה שהכנסתך השנתית תהיה פחות מהסכום הקובע לעוסק פטור לא תוכל להרשם כעוסק פטור במידה והנך נמנה על המקצועות/עיסוקים בתקנה 13 לתקנות מע"מ. להלן רשימת העיסוקיםמקצועות שלצורכי מס ערך מוסף הינך מסווג […]

פתיחת עוסק פטור

פתיחת עוסק פטור מבלי לצאת מהבית, ב295 ש"ח הדרכה לניהול ספרים על פי אופי העיסוק, תכנון מקדמות מס וביטוח לאומי השאר פרטים בטופס המצורף או התקשר 073-2549512 מדריך פתיחת עוסק פטור מפרט את השלבים לפתיחת תיק עוסק פטור ברשויות הרלוונטיות. מומלץ בשלב פתיחת עוסק פטור לפנות לרואה חשבון בפתח תקווה ולקבל הצעת מחיר טלפונית על סל […]

עוסק פטור או עוסק מורשה ?

החלטתם להפוך לעצמאיים ? חושבים על פתיחת עסק? במאמר זה אנסה להציג לכם את אפשרויות הרישום המתאים עבורכם מול רשויות המס – עוסק פטור, עוסק מורשה. עוסק פטור– מה זה עוסק פטור?  עוסק פטור זוהי צורת רישום לצורכי מס ערך מוסף שנוצרה על מנת להקל על בעלי עסקים קטנים בפישוט הבירוקרטיה מול הרשויות. רישום כעוסק פטור […]

מה עושים שעובד נפגע בעבודה? ביטוח לאומי

  בעבור מה משלמים דמי פגיעה בעבודה? תהיה זכאי לדמי פגיעה במידה ונפגעת בזמן העבודה בדרך לעבודה או בדרך חזרה מעבודה, או בגין מחלת מקצוע על פי רשימת המחלות המוגדרת בתקנות שמבוטח חלה עקב העבודה. מהם דמי פגיעה?  דמי פגיעה הם פיצוי שביטוח לאומי משלם למבוטח כפיצוי על פגיעה בהכנסה או בשכר כתוצאה מתאונת עבודה או […]

תשלום ביטוח לאומי לעקרת בית

עודכן ב 9.7.2021 האם עקרת בית חייבת בתשלום ביטוח לאומי? אישה  נשואה (או ידועה בציבור) שאינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית ובן זוגה מבוטח בביטוח לאומי ומשלם ביטוח לאומי, תהיה פטורה מחיוב ותשלום ביטוח לאומי. במידה ובן זוגה אינו מבוטח בביטוח לאומי או שהינה עגונה או שמשולם לה קצבת נכות כללית היא לא תכלל בהגדרתעקרת […]

מדריך ביטוח לאומי לעצמאי

מעודכן ליולי 2021 תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות מחושבים לפי גובה ההכנסות מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמד ביטוחי. *עובד שכיר *עובד עצמאי *מי שאינו עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה, או שאין לו הכנסות. מי נחשב לעובד עצמאי על פי הביטוח הלאומי ?– ביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה עונה על אחד מאלה: *מי […]

מדריך מס ערך מוסף

מס ערך מוסף – על פי סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף יוטל מס על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת.  מי נדרש להרשם כעוסק במע"מ? אם אתה יחיד שותפות או חברה העמוד למכור נכס , […]

הוצאות טרום עסקיות

הוצאה שנעשתה בטרם החל הנישום בעסקיו וקשורה ליצרת מקור ההכנסה ולכן אסורה בניכוי. –סעיף 17 רישא לפקודת מס הכנסה. פסק דין סידס – הוצאות סקרי שוק והוצאות משרדיות התחלתיות שהוצאו תוך כדי נסיון לייצר הכנסות ולאחר שהחברה כבר החלה בפעילותה העסקית גם אם בטרם הופקו רווחים בגין פעילות זו אינם הוצאות טרום עסקיות ולכן יותרו בניכוי. פס"ד נאות מרגלית נקבע שההוצאות שהוצאו […]

פתיחת עוסק מורשה

במידה ואתה זקוק לסיוע בפתיחת עוסק מורשה, התקשר לקבלת הצעת מחיר טלפוניתלרואה חשבון בפתח תקווה י.טולדנו  073-2549512מומלץ בשלב פתיחת עוסק מורשה לפנות לרואה חשבון בפתח תקווה י.טולדנו ולקבל הצעת מחיר טלפונית על סל שרותים שכולל: 1. פגישת יעוץ– שבה יבחן אופן סיווגך הכדאי, עוסק פטור או עוסק מורשה, יינתן הסבר על זכויות וחובות מול רשויות המס, […]

עסקת אקראי מע"מ

בחוק מע"מ עסקת אקראי מהווה עסקה ולכן תיתכן חבות במע"מ.הגדרה עסקה לפי חוק מס ערך מוסף: "עסקה" – כל אחת מאלה:(1)   מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד;(2)   מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר או על יבואו בידי המוכר;(3)   עסקת אקראי. "עסקת אקראי" – (1)   מכירת טובין או מתן שירות באקראי, כשהמכירה או […]

עוסק מורשה שאלות ותשובות

1.עד איזה תאריך צריך לדווח מע"מ?יש לדווח מע"מ עד ה-15 לחודש ולמדווחים באינטרנט ניתן לדווח עד ה-19 לחודש. הדיווח הינו בגין החודשיים שחלפו. כלומר דיווח בגין חודשים ינואר ופברואר יבוצע עד ה15 לחודש מרץ. תוכל לקרוא עוד בהרחבה: מדריך לעוסק המורשה 2.כל כמה זמן מחוייבים לדווח מע"מ?יש לדווח מע"מ כל חודשיים או כל חודש על פי […]

תיקון 42 לחוק מע"מ

חוק זה נחקק על מנת להקל על עסקים קטנים ובינוניים.התיקון מתייחס בעיקר למועדי הוצאת חשבוניות ולמועדי תביעת מס תשומות.  מועד החיוב במס:בעסקת שירות – הכלל הוא שבעת קבלת התמורה והסכום שהתקבל יחול החיוב במס.(בסיס מזומן)ישנו חריג, כאשר השירות ניתן על יד עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 15 מיליון ש"ח וחלה עליו חובה לנהל פנקסים לפי תוספת יא' -מועד החיוב במס […]

ניכוי מס תשומות סעיף 38(א) לחוק מס ערך מוסף

מס תשומות ניתן לניכוי אך ורק לרכישות לצורכי העסק, ובלבד שברשותך חשבונית מס מקורית שהוצא על שמך. לא ניתן לנכות מס תשומות בגין הוצאות טרום עסקיות  אלא אם כן יוכח כי התשומות נרכשו במהלך הקמת העסק ושימשו לצורך הקמתו בלבד וקיבלת אישור מנהל. מבחינים בין שני סוגים של תשומות :1. תשומות על רכוש קבוע– ניכוי מע"מ התשומות […]

מס ערך מוסף באילת

החבות במע"מ הוסדרה בחוק מע"מ התשל"ו 1976 – חוק איזור סחר חופשי באילת  1. האם שירות הניתן על ידי עוסק תושב אילת לעוסק מחוץ לאילת חייב במע"מ?במידה והשירות ניתן מחוץ לאיזור אילת יהיה חיוב במע"מ באופן מלא. במידה והשירות ניתן בחלקו באיזור אילת ובחלקו באיזור מחוץ לאילת, המבחן יהיה על פי בדיקה של מקום עיקר […]

סירוב מנהל מע"מ לפתוח תיק לעוסק

28.04.2018 סעיף 52 לחוק מע"מ מסדיר את חובת הרישום החלה על עוסק, מלכר ומוסד כספי במועד בדרך שנקבעו. להלן נוסח הסעיף:  52.  (א)  עוסק, מלכ"ר ומוסד כספי חייבים ברישום, במועד ובדרך שנקבעו.  (ב)  אדם שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, שהוא מקים עסק, רשאי להירשם כעוסק ומשנרשם דינו לכל דבר וענין כדין עוסק.(ג)   המנהל רשאי שלא לרשום עוסק, מלכ"ר או […]

מע"מ אפס פירות וירקות

האם בגין פירות וירקות יש חבות במע"מ?סעיף 30 לחוק מעמ מתיר לעוסקים במכירת פירות וירקות להוציא בגין המכירות שלהן חשבוניות בחיוב מע"מ בשיעור אפס.לקריאה בהרחבה בין ההבדלים בין מע"מ בחיוב אפס לבין מכירה בפטור ממע"מ. האם ניתן לקזז מע"מ בגין הוצאות שהיו לך בעסק של פירות וירקות?במידה והנך עוסק במכירת פירות וירקות תהיה רשאי לקזז מע"מ […]

עוסק פטור רשימון ייצוא

מה זה רשימון ייצוא? רשימון ייצוא הינו מסמך המאפשר לעוסקים מורשים להוציא חשבונית עבור מכירות לחו"ל בחיוב מע"מ אפס. רשימון הייצוא למעשה מהווה אסמכתא על הייצוא לחו"ל. ללא רשימון ייצוא עוסק מורשה אינו זכאי להוציא חשבונית עם מע"מ אפס. האם עוסק פטור חייב להוציא רשימון ייצוא? היות ואינך דורש מע"מ ואינך מחויב במע"מ בגין הכנסותיך, […]

מע"מ בשיעור אפס

הוצאת חשבונית במע"מ אפס מאפשרת להוציא חשבונית ללקוח בחיוב מע"מ אפס.מה ההבדל בין הכנסה פטורה לבין הכנסה החייבת מע"מ בשיעור אפס?הכנסות בחיוב שיעור מע"מ אפס מאפשרות לעוסק לדרוש מע"מ בגין הוצאות שהיו לו לצורך הפקת ההכנסה. הכנסה פטורה ממע"מ אינה מאפשרת לדרוש מע"מ בגין הוצאות שהיו לך לצורך אותה הכנסה פטורה מע"מ. בסעיף 30 לחוק […]

מדרגות מס לשנת 2017 על הכנסות מיגיעה אישית

פירוט ​שיעורי המס על הכנסה ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2017 מדרגת שיעור המס  הכנסה חודשית  סכום מדרגות הכנסה שנתית  10% עד 6,220  74,640 14% מ 6,221 ועד 8,920 מ 74,641 ועד 107,040 20% מ 8,921 ועד 14,320 מ 107,041 ועד 171,840 31% מ 14,321 ועד 19,900 מ 171,841 ועד 238,800 35% […]

המדריך לעוסק המורשה

פתיחת עוסק מורשה בכל רשויות המס ב150 ש"ח +מע"מ באפס בירוקרטיה ,ללא צורך לצאת מהבית, שירות אונלייןהפתיחה כוללת רישום במס ערך מוסף על פי אופי העיסוק, רישום במס הכנסה ובביטוח לאומי.כולל הדרכה בניהול ספרים ותכנון מקדמות מס וביטוח לאומי בפתיחת העסק.פתיחת התיק מותנת בהצטרפות לשירות המשרד. חבילת שירות מותאמת לעוסקים מורשים בתחילת דרכם.073-254-9512 קראו עוד במדריך […]

מדרגות מס לשנת 2016 על הכנסות מיגיעה אישית

פירוט ​שיעורי המס על הכנסה ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2016 מדרגת שיעור המס הכנסה חודשית סכום מדרגות הכנסה שנתית 10% עד 5,220 62,640 14% מ 5,221 ועד 8,920 מ 62,641 ועד 107,040 21% מ 8,921 ועד 13,860 מ 107,040 ועד 166,320 31% מ 13,861 ועד 19,800 מ 166,321 ועד 237,600 […]

דו"ח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק פטור :  האם עוסק פטור חייב בהגשת דוח שנתי ?לפי פקודת מס הכנסה סעיף 131 עוסק פטור חייב בהגשת דוח שנתי על הכנסתו.עוסק פטור אינו פטור ממס הכנסה וחייב בהגשת דוח שנתי ככל בעל עסק עצמאי שמנהל תיק ברשות המיסים.  על כן יש לדאוג להגיש דוח שנתי לעוסק פטור במועדים שנקבעו על […]

איתור פקיד שומה לפי מקום העסק – לאיזה פקיד שומה אני שייך

כדי לדעת לאיזה פקיד שומה אתם שייכים, קיים סימולטור של רשות המיסים.שמאתר לפי כתובת העסק או כתובת המגורים שלכם את השייכות שלכם לפקיד השומה שמטפל בתיק שלכם. איתור פקיד שומה מס הכנסה לפי רשימת ישוביםרוצים לדעת לאיזה משרד פקיד שומה אתם שייכם? ניתן לברר זאת בקישור הבא, איתור פקיד שומה מס הכנסה לפי רשימת הישובים. בבואכם […]

מס על השכרת דירה

  מס הכנסה מנסה לאתר את האזרחים אשר ברשותם דירות ואינם מדווחים על הכנסתם מהשכרת דירות.בישראל קיימים מאות אלפי אנשים שברשותם דירות ונהנים מדמי שכירות מעל תקרת הפטור ואינם מדווחים על כך למס הכנסה. בשנה האחרונה החלו רשויות המס לנסות ולממש את הגבייה ממעלימי מס אלה. כיום מחשבי מס הכנסה מסונכרנים עם רישום מקרקעין (טאבו) הנתונים מוצלבים […]

איך לבחור רואה חשבון לעסקים קטנים?

כשאתה מקים עסק, יש מספר שיקולים שאתה צריך לקחת בחשבון על מנת לבנות יסודות טובים להצלחה של העסק. בחירת רואה חשבון טוב המתאים לעסק שלך הינו שיקול קריטי. 8 נושאים שרואה חשבון טוב יכול לעזור לך:  1.בחירת אופן ההתאגדות המתאים לאופי העסק שלך– בחירת אופן הרישום ברשות המיסים הינה בחירה חשובה מאוד שיכולה לחסוך כסף רב.קרא עוד : […]

רואה חשבון לסוחר באמזון או ebay ומסחר אלקטרוני

סוחר באייבי או באמזון?מנהל תוכנית שותפים affiliate,  מבצע פעולת תיווך dropshipping במידה ואתם משווקים מוצרים באינטרנט מוכרים באייבי לתושבי חו"ל או מנהלים חנות באמזוןדעו לכם שיש לדווח על ההכנסה. כתושבי ישראל אתם חייבים  במס  בישראל על הכנסתם גם אם ההכנסה מופקת בחו"ל. כיום רשות המיסים מודעת לפעילות הענפה אשר קיימת במסחר אלקטרוני וברשותה הכלים לעקוב אחרי חשבונות הpaypal שלכם. […]

עצמאי או חברה בע"מ?

רישום כעצמאי או כחברה בע"מ ?  כל יזם המקים עסק בראשית דרכו מתלבט על אופן הרישום המתאים עבורו. במאמר זה אנסה לפרט לכם את השיקולים שיש לקחת בחשבון בעת רישום כעצמאי והתאגדות כחברה בע"מ. 1. שיקול מיסוי למעשה כיום אין כמעט הבדל מיסוי בין תשלום מס במישור החברה ותשלום מס במישור היחיד(עצמאי) שיעור מס חברות בשנת […]

חישובי שבח מקרקעין

לצורך שירות חישוב מס שבח מכירת זכות במקרקעין צור קשר עם  משרד רואה חשבון בפתח תקווה 073-2549512 סיוע בחישובי מס שבח מקרקעין לעורכי דין ולפרטים:  משרדנו מספק שירות חישוב מס שבח מכירת זכות במקרקעין לעורכי דין ולאנשים פרטים. לרבות בתים פרטים, נכסים מסחרים, נכסים עם זכויות בניה, משרדים, חנויות, מבני תעשיה, קרקע חקלאית ועוד. רואה חשבון […]

חובת הגשת דוח שנתי לבעלי הכנסות גבוהות מס יסף

קיבלתם הודעה בטופס 106 (ריכוז השכר השנתי) שאתם חייבים בהגשת דוח שנתי, כנראה שההכנסות השנתיות שלכם היו גבוהות מ649 אלף ש"ח בשנה. עליכם לדעת שאתה חייבים להגיש דוח שנתי על הכנסתכם ואיחור בהגשת הדוח יגרור הטלת קנסות. מי חייב בהגשת דוח שנתי ? הכלל על פי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה,החייבים בהגשת דוח הם: יחיד […]

אישור עוסק מורשה

אישור עוסק מורשה, תעודת עוסק מורשה. לאחר פתיחת עוסק מורשה במס ערך מוסף תקבלו לידכם תעודת עוסק מורשה. תעודה זו מהווה אסמכתא על הרישום שלכם במשרדי מע"מ. לאחר רישומכם תצטרכו לדווח מע"מ פעם בחודש או פעם בחודשים. הדיווח מתבצע עד ה15 לחודש העוקב בגין החודש שחלף. במידה והדיווח דו חודשי הדיווח יהיה עד ה15 לחודש העוקב בגין הדיווח […]

חובת הגשת דוח שנתי בגין מכירת ניירות ערך

בפקודת מס הכנסה נקבע תקרת הכנסות ממכירת נירות ערך בסך של  2,522,000 ש"ח. (נכון לשנת 2020) מי שמכר בשנת 2020 נירות ערך במחזור מכירות של מעל לתקרה של 2,522,000 ש"ח בשנה יהיה חייב בהגשת דוח שנתי לרשות המיסים. לדעתי החוק הזה, מוזר?! נאמר וקניתי ב1 מיליון ש"ח מכרתי כעבור שבוע ב1 מיליון ואחרי חודש קניתי […]

רואה חשבון לרופאים

גם לרואי חשבון כמו לרופאים יש מספר סוגי התמחויות. משרדנו מתמחה בטיפול  פיננסי לרופאים, רופאים פעמים רבות עובדים במספר בתי חולים ובנוסף מנהלים קלינקה פרטית. משרדנו מלווה רופאים בניהול החשבונאי המתאים בפתיחת קלינקה פרטית. שירותי משרד רואה חשבון לרופאים: 1.ייעוץ מס ותכנון מס. 2.פתיחת תיק ברשויות המס – בחירת אופן הרישום המתאים עבורך, עוסק מורשה, […]

שיעורי פחת

סעיף 21 לפקודת מס הכנסה קובע:   "יותר ניכוי בעד פחת של בנין, מכונות, מוצבה, רהיטים או נכסים אחרים שבבעלותו של הנישום והמשמשים לצרכי ייצור הכנסתו, לרבות אינוונטר חי ודומם בחקלאות ולרבות נטיעות; סכום הפחת יחושב לפי אחוזים – שייקבעו באישור ועדת הכספים של הכנסת לכל מקרה או לכל סוג של מקרים – מן המחיר המקורי […]

דוח שנתי לרשם החברות

אם הגעתם לעמוד הזה כנראה שקיבלתם מרשם החברות מכתב שכותרתו "התראה לפני רישום חברה כחברה מפרת חוק". במידה והקמתם חברה ברשם החברות יש חובת הגשה של דוח שנתי כל שנה. חובת הגשה זו נובעת על פי סעיף 141 לחוק החברות (א) "חברה שאינה תאגיד מדווח תערוך ותגיש לרשם אחת לשנה, דין וחשבון שנתי כפי שיקבע […]

הקמת חברה – השלבים להקמת חברה

איך מקימים חברה?הקמת חברה מצריכה רישום ברשם החברות וברשות המיסים.על מנת להקים חברה ברשם החברות יש להסתייע בעורך דין.משרדנו עובד עם משרד עורך דין אשר מתמחה בהקמת חברות ברשם החברות כך שהליך הקמת החברה מתבצע ביעילות ובמהירות. משרד רואה חשבון יניב טולדנו, רח' מוטה גור 9, פתח תקווה 054-8018226 איך מקימים חברה ברשם החברות?יש להמציא […]

5 טיפים איך לשלם פחות מס כחוק

https://www.youtube.com/watch?v=7ecrW7udsCs 1. הקדמת ההוצאות ואיחור ההכנסות – בעלי מקצועות חופשים, נישומים שאינם מחזיקים מלאי ונותני שירותים בהיקף קטן רשאים לדווח על בסיס מזומן. מה זה אומר דיווח על בסיס מזומן ? דיווח על בסיס מזומן הינה שיטת דיווח לפיה עיתוי ההכרה בהכנסות וההוצאות בעסק הינה לפי המועד שבו הוצאה ההוצאה בפועל והתקבלה ההכנסה בפועל. אז איך אפשר לחסוך […]

רכישת נדל"ן מסחרי בחברה או יחיד

מאמר זה עוסק בכדאיות הרכישה של נדל"ן מסחרי באמצעות חברה או כיחיד.נדל"ן מסחרי הינו כל נכס נדלני אשר אינו דירת מגורים, כגון משרד, חנות, מבנה מסחרי ועוד.במקרה ורוכשים נדל"ן למגורים השיקולים  שונים מהותית, לא נכנס לכך במאמר זה רק נוסיף ונאמר שיחיד נהנה משיעורי מס מופחתים בגין הכנסותמדמי שכירות דירה למגורים.  כדי לענות על השאלה האם כדאי […]

מס על השכרת חנות / משרד / נכס מסחרי

כמה מס משלמים על השכרת נכס מסחרי? מס על השכרת משרד, מס על השכרת חנות האם כדאי להשקיע בנכס מסחרי? מהו שיעור המס על השכרת נכס מסחרי? הכנסות שמתקבלות בגין השכרת נכס מסחרי מסווגות כהכנסה פסיבית קריי הכנסה שאינה מיגיעה אישית. שעורי המס החלים על הכנסות פסיביות גבוהים משיעורי המס החלים על הכנסה מעבודה ומדרגת שיעור […]

מס מתנות לחגים

1 באפריל 2018 האם מתנה לעובד בעקבות אירוע משפחתי או אישי כגון נישואין, הולדת ילדים וכ.. חייב במס בידי העובד?במידה והמעביד נותן לעובד שלו מתנה לחתונה או מתנה לאירוע משפחתי כלשהו, העובד לא יתחייב במס כל עוד שווי המתנה הינו עד 210 ש"ח. (תקרה זו הינה תקרת מתנה שנתית) למעביד ההוצאה תותר במלואה עד תקרה […]

מיסוי חברות ארנק

3 באפריל 2018 מה זה חברת ארנק?חברת ארנק מוגדרת כחברה  שעיקר מטרתה הינו הקטנת חבות במס הכנסה וביטוח לאומי לבעל המניות בחברה. חברות ארנק נוצרו בדרך כלל כאשר שכירים במשק שקיבלו שכר גבוה במשכורת רצו להפחית את שיעור המס שלהם, ולצורך כך התאגדו כחברה והחלו לתת שירותים לחברה שבה עבדו כשכירים. כך החברה בבעלותם מוציאה חשבונית […]

מס על משיכת בעלים סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה

2 באפריל 2018 בעקבות חוק ההתיעלות הכלכלית שנת 2017-2018 נוסף סעיף 3(ט1) –מיסוי רווחי חברה מה מטרת החוק בגין משיכת בעלים מחברה?בחברה קיים מיסוי דו שלבי- כלומר פעם אחת תשלום מס חברות ובפעם השניה משיכת הרווחים מהעודפים כדיבידנד. לבעל המניות קיימת 2 אפשרויות למשיכת כספי החברה אליו:1.הוצאת משכורת לעצמו ותשלום המס.2. דיווח ומשיכה של דיבידנד מעודפי […]

מהי האסמכתא הדרושה על מנת להכיר בהוצאה בספריו של נישום?

מאמר זה מחולק למספר נושאים:1. כיצד ניתן להוכיח הוצאה שהתבצעה בעסקו של הנישום?2.האם ניתן להתיר הוצאה בספריו של הנישום ללא אסמכתא מתאימה קריי חשבונית או קבלה?3. באילו מקרים העדר אסמכתא מתאימה להוכחת הוצאה מאפשרת לפקיד השומה שיקול דעת באם לדחות את ההוצאה או לקבלה?4 .מקרה שבו פקיד השומה מכיר בהוצאה ובמע"מ מסרבים להכיר בהוצאה.* האם […]

הגדלת נקודות זיכוי להורים הוראת שעה לשנים 2017 ו2018

ב16 במאי 2017 על פי הוראת השעה הוגדלו נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור ילדיהם עד גיל 5 לשנים 2017 ו2018 בלבד. הוראת השעה חלה החל מ1 בינואר 2017.ולכן נקודות הזיכוי יחושבו כבר מתחילת השנה.בנוסף הוראת השעה מאפשרת לאם בלבד את האפשרות להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות הזיכוי בגין כל אחד מילדיה שנולד באחת משתי […]

הוצאות עודפות בחברה

על פי סעיף 181ב לפקודת מס הכנסה נקבע כי חבר בני אדם (חברה) חייב בתשלום מקדמת מס בשיעור של 45% בגין הוצאות עודפות שהוצאו באותה השנה. להלן לשון הסעיף: "חבר בני אדם שהוציא למטרות המפורשות בתקנות על פי סעיף 31 סכומים שלפי התקנות האמורות אינם מותרים בניכוי או עולים על הסכומים שנקבעו כמותרים בניכוי או שהוציא […]

פנסיה חובה לעצמאים

חוק פנסיה חובה לעצמאים נחקק במטרה לצמצם את הפער בין השכירים לעצמאים בגין חובת הפקדה לפנסיה. על מי חלה החובה להפריש לפנסיה?החל משנת 2017 חובה על כל העצמאים במשק להפריש לפנסיה מהכנסתם, למעט עצמאים שבסוף השנה עומדים באחד מקריטריונים הבאים:א. במידה ואתה עצמאי אך טרם מלאו לך 21 שנה – לא תחויב בחובת הפרשה לפנסית חובה לעצמאים.ב. במידה והגעת לגיל […]

עיצום כספי – איך ניתן להקטין את העיצום הכספי ואף לבטלו?

עיצום כספי הגדרה :עיצום כספי הינו קנס , סנקציה המוטל על אי הגשת דוח מקוון במועד. הטלת העיצום הכספי הינה על פי סעיף 195ב-195ט לפקודת מס הכנסה. בסעיף 195ב (א) סימן ו' בפקודת מס הכנסה.היה למנהל יסוד סביר להניח כי לא הוגש דוח מקוון, עד המועד האמור בסעיף 132 או בסעיף 166 לפי העניין, רשאי הוא […]

זכויות עובדים

להלן ריכוז זכויות מינמליות של עובדים :ראה בסוף הדף – העסקה עובדים זרים   שכר מינימום– החל  מחודש אפריל 2023 שכר המינימום לחודש עבודה במשרה מלאה יעמוד על 5,571 ש"ח.השכר השעתי הינו 30.61 ש"ח לשעה. (למשרה מלאה של 182 שעות חודשיות)   (186 שעות) 5300 ש"ח,  29.12 ש"ח לשעה. – נכון לשנת 2021  שכר המינימום הוא שכר […]

סגירת תיק במס הכנסה

במידה ואתה זקוק לשירות של סגירת תיק ברשויות, משרדנו מבצע זאת באופן המקצועי והמהיר רואה חשבון בפתח תקווה, התקשר להצעת מחיר טלפונית 054-801-8226 העסק שלכם נסגר? הפסקתם את הפעילות בעסק? עליכם לדעת שלא מספיק לסגור את התיק במס הכנסה אלא יש לעדכן את משרדי מס ערך מוסף והביטוח הלאומי. עוסק פטור או עוסק מורשה אופן […]

נקודות זיכוי ממס

תושב ישראל סעיף 34 לפקודת מס הכנסה קובע " בחישוב המס של יחיד שהיה תושב ישראל בשנת המס יובאו בחשבון שתי נקודות זיכוי" שווי נקודת זיכוי נכון לשנת 2014 הינה 2,616 ש"ח לשנה. נקודת הזיכוי הינה הפחתה מגובה המס המשולם למס הכנסה. החישוב הוא שנתי. סעיף 36 לפקודת מס הכנסה קובע "בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא […]

טופס 5329 – הצהרה על מקורות ההכנסה

קיבלתם טופס 5329 הצהרה על מקורות הכנסה? אתם בכלל שכירים ? מה פתאום שלחו לכם? מומלץ לקבל סיוע מקצועי במילוי טופס ההצהרה על מקורת ההכנסה, רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו 054-801-8226 הנה ההסבר:  מחלקת המודעין ברשות המיסים שלחה בתקופה האחרונה עשרות אלפי דרישות ליחדים למילוי דוח פרטים אישים והצהרה על מקורות ההכנסה בארץ ובחו"ל.(טופס 5329) בעקבות נתונים […]

קרנות השתלמות וקופות גמל

מדינת ישראל מעניקה הטבות מס ייחודיות לעצמאי המפקיד כספים בקופת גמל וקרן השתלמות. קרן השתלמות הינה תוכנית חסכון ל6 שנים אשר מהווה כאפיק החיסכון היחיד המאפשר לצבור כספים לטווח בינוני, וכן היחידי המאפשר קבלת סכום חד פעמי פטור ממס רווח הון. הוותק בקרן ההשתלמות מתחיל מסוף החודש בו התבצעה ההפקדה הראשונה לחשבון.  לאחר 6 שנים ניתן למשוך את הכסף בקרן […]

שיעורי מס חברות

שיעור מס חברות בשנת 2008       –      27%                              שיעור מס חברות בשנת 2009       –      26% שיעור מס חברות בשנת 2010       –      25% שיעור מס חברות בשנת 2011 […]

הוראות ניהול ספרים לשכירות לטווח קצר

10.03.2018 – מאת י.טולדנו רואה חשבון  שימו לב שכירות לטווח קצר יכולה לענות להגדרת עסק על פי המבחנים שבפסיקה וכך חל על הכנסה זו תשלום מס הכנסה על פי מדרגות המס וחובת תשלום ביטוח לאומי. הכנסה זו שתסווג הכנסה מעסק תמוסה ככל הכנסה עסקית וכך יש להכיל עליה את הוראות ניהול הספרים המתאימים לפעילות העסקית.כמובן […]

שווי ארוחות עובדים

02.03.2020, טולדנו רואה חשבון : במידה והמעסיק מעוניין להעניק לעובדיו ארוחות במקום העסק או במסעדות מחוץ למקום העסק, וברצון המעסיק לרשום את הוצאות הארוחות בספריו, עליו למסות את העובד. סעיף 2 (2) לפקודת מס הכנסה קובע כי הכנסת עבודה הינה שכר עבודה וכן כל טובת הנאה שניתן לעובד ממעבידו. ההגיון מאחורי הוראה זו, הינו שהעובד […]

הוראות ניהול ספרים לעוסקים בענף השיפוצים

7.03.2020- נכתב על ידי י.טולדנו רואה חשבון ענף השיפוצים זהו ענף שנחשב רגיש מבחינת ביקורות רשויות המס. ביקורת שתחל לעוסק בענף השיפוצים תחל בבדיקת ספרי העסק המתאימים לעיסוק החלק המתאר את  הוראות ניהול ספרים לשיפוצניק הינו תוספת י"א – כלומר ניהול פנקסי חשבונות על ידי נותני שירותים אחרים. ההוראה בחלק י"א מתיחס לנותני שירותים על פי […]

דיווח עובדים פלשתינאים המועסקים באזור

שימו לב מעסיקים אשר מעסיקים עובדים פלשתינאים בשטח ישראל ידווחו על כך באמצועת לשכת התעסוקה. מעסיקים אשר מעסיקים עובדים פלשתינאים אשר עובדים בשטחי האזור או באתרים צבאים בשטחי האזור  ידווחו לפקיד שומה אוטונומיה. שטחי האזור: הם לרוב שטחי התנחלויות ביהודה ושומרון. (צריך בדיקה) השלבים לדיווח העסקת עובדים פלשתינאים בשטחי האזור : 1. יש לפתוח תיק […]

איך עושים תיאום מס?

במידה ואתם מבצעים תיאום מס עליכם להיות מודעים לכך שיש סיכוי רב שתהיו זכאים להחזר מס בסוף השנה. משרדנו מבצע בדיקת החזר מס ללא תשלום, ושכר הטרחה נגבה כאחוז מגובה החזר המס. למה צריך לעשות תיאום מס? מכיוון שמס הכנסה מחושב ומשולם בגין כל מקורות ההכנסה שיש לך,  יש לקחת בחשבון בתלוש השכר המשולם לך […]

איך מגישים דוח מתקן למס הכנסה?

מי חייב להגיש דוח שנתי ? במידה ואתה מנהל תיק עצמאי ברשות המיסים תדרש להגיש דוח שנתי ולדווח על הכנסותיך. הדיווח נעשה בטופס 1301 ועליו לכלול נתונים על כלל הכנסותיך מכל המקורות שברשותך. במידה ואתה נשוי תדרש לצרף בדוח נתונים על הכנסתך של אישתך. את הדוח השנתי יש לדווח באופן מקוון (באינטרנט) ובנוסף יש להגיש […]

הוצאות מותרות בניכוי?

מאמר זה יעסוק ב:  * הוצאות כיבודים. *הוצאות אירוח. *הוצאות מתנות. *הוצאות ארוחה עסקית, הוצאות קפה עם לקוח. *הוצאות ביגוד הוצאה מותרת ? *האם ניתן להכיר בהוצאה הונית כהוצאה פירותית ? האם ניתן להכיר בהפסד הון כהפסד מעסק?  –סעיף 27 לפקודת מס הכנסה -ראה תשובה בהמשך הדף. על פי סעיף 17  לפקודת מס הכנסה כל […]

ניכוי מס במקור

ניכוי במקור הוא תשלום המס של הנישום על ידי מי שמשלם או אחראי לתשלום סכומים שהם הכנסת הנישום. דוגמאות לניכוי מס במקור: הבנק מנכה מס במקור על מכירת ניירות ערך ועל דיבידנד שהתקבל, לבעל חשבון המנהל תיק ניירות ערך .  מעסיק מנכה מס במקור מהמשכורת של  העובד ומעביר את המס ישירות לרשות המיסים כמס הכנסה.  לקוח מנכה מס במקור לספק מהתשלום שהוא חייב […]

עריכה וחישוב משכורות

משרדנו מפיק תלושי שכר לעצמאים ולחברות המעסיקות עובדים. לרבות הפקת תלושי שכר לעובדים פלסטינים. תלושי שכר נערכים על פי חוקי עבודה המתאימים לאופי העיסוק של העובד. הפקת תלושי שכר במיקור חוץ?משרדנו משמש כלשכת שירות להפקת תלושי שכר לעשרות רבות של עסקים מכל ענפי המשק.המשרד מעסיק חשבי שכר ברמה מקצועית גבוהה אשר הינו בעל ידע רחב בתחום […]

החזרי מס לשכירים

שכירים רבים אינם מודעים להחזרי המס המגיעים להם מרשות המיסים. הנה מספר נתונים מוטעים אשר ציבור השכירים נוטה לחשוב: 1.ציבור השכירים טועה לחשוב שהחזר מס זה סכום קטן וזניח שלא שווה להתאמץ בשבילו. 2. הציבור אינו מודע לכך שדרישה להחזר מס אפשרית רק 6 שנים אחורה, הרבה פעמים נוטים לומר "יום אחד נטפל בזה" וכך […]

שכר דירה צמוד מדד

בחוזה שכירות דירה למגורים יכלל כמובן גובה דמי השכירות המשולמים, תקופת השכירות ותנאי התשלום. תנאי תשלום יכול ויהיו חודש בחודשו או מידי מספר חודשים.בחוזה ירשם מנגנון הצמדה של דמי השכירות, הצמדת דמי שכירות לדולר, הצמדת דמי שכירות למדד המחירים לצרכן.ניתן לבצע גם הצמדה של שכירות משרד עם רואה חשבון , שכירות מבנה תעשיתי וכל הצמדה […]

חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה

מדד תשומות הבנייה-הגדרה מדד זה מתיחס לבניית בתי מגורים ומודד את מחירי הבנייה של הקבלנים. המדידה מודדת את התנודות החלות במחירים של חומרים, מוצרים ושירותים המשמשים לבניית בתי מגורים. השינויים במחירים של הסעיפים השונים במדד, נאמדים על ידי השינוי במחירי המדגם של חומרים ושירותים שונים, הנמכרים לאוכלוסיית הקבלנים הראשיים וקבלני המשנה בענף. המחירים מתקבלים ממדגם […]

חישוב דמי מזונות

  מזונות הגדרה :  זהו תשלום שחל במשפחה בה בני הזוג נפרדו.במסגרת הסכם הגירושין חייב אחד מבני הזוג בדרך כלל הגבר בהשתתפות בכלכלתם של הילדים שאצל בן הזוג האחר ולעיתים גם בהשתתפות כלכלת בן הזוג האחר. משרדנו מספק שירות של חישוב מזונות רואה חשבון.חישוב דמי מזונות לצורך הגשה לבית משפט, הצמדה של התשלומים למדד הבסיס על פי […]

שותפויות

בשונה מחברה, שותפות אינה ישות משפטית נפרדת והשותפים נושאים באחריות לפעילות השותפות וכך גם לחובותיה-למעט במקרה של שותפות מוגבלת. פקודת השותפיות מגדירה את סוגי השותפויות שקיימות כדלקמן: 1. שותפות כללית.2. שותפות מוגבלת.3. שותפות חוץ.4. שותפות חוץ מוגבלת. האם חייבים לרשום שותפות? האם קיימת חובת רישום לשותפות?  סעיף 4 לפקודת השותפויות מחייב ברישום שותפות שהוקמה לצורך ניהול עסק והפקת רווחים וזה תוך […]

רואה חשבון לעסקים קטנים ובינונים

מקים עסק חדש? מחפש רואה חשבון המתמחה בטיפול בעסקים קטנים ובינוניים? בחירת רואה חשבון המתאים למידותך היא החלטה קריטית לעסק ולמעשה היא אחת ההחלטות החשובות שעסק קטן יכול לעשות. רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים המתאים למידות שלך, מבין את האתגרים הניצבים לפניך ויוכל להעניק ערך מוסף לעסק שלך. י.טולדנו רואה חשבון בעל התמחות מיוחדת בטיפול בעסקים […]

הנהלת חשבונות חברות ועצמאים

שירותי הנהלת חשבונות -מנהלת חשבונות : משרדנו מספק שירותי הנהלת חשבונות לעצמאים, שירותי הנהלת חשבונות לחברות. שירותי הנהלת חשבונות לעצמאים כוללים: 1. קליטת מסמכי העסק במערכת הנהלת החשבונות וניהול ספרי העסק בצורה מקצועית ולפי הוראות ניהול ספרים המתאים לאופי העיסוק.2. המצאת דוח רווח והפסד כל רבעון ומעקב אחר פעילות העסק לאורך השנה.3. ביצוע דיווחים שוטפים לרשות המיסים.  […]

הצהרת הון

הצהרת הון- סיוע בהגשת הצהרת הון  : לעסק חדש שנפתח ברשות המיסים נשלח כעבור שנה מתחילת הפעילות, דרישה להצהרת הון. דוח הצהרת הון מוגש בטופס 1219 בצרוף מסמכים מאמתים. הצהרה ראשונה שקיבל הנישום, היא החשובה מכל ההצהרות הבאות, כיוון שהיא מהווה את הבסיס לכל הבדיקות שיבואו בשנים הבאות, ולכן אנו מקפידים לסייע לנישומים בדרך שטיב עמם. […]

דוחות שנתיים

המדריך להכנת דוח שנתי :  הגשת דוח שנתי מתבצעת באמצעות האינטרנט או באמצעות מייצג רואה חשבון, הבקיא בטיפול בהגשת דוחות שנתיים.  הגשת דוח שנתי יכולה להתבצע באופן מקוון כיום, כך שכל הנתונים הכספים ישודרו לפקיד השומה בצירוף המסמכים הרלבנטים.הגשת הדוח השנתי מתבצעת על גבי טופס 1301,  בצירוף מסמכים רלבנטיים לפי אופי הפעילות של הנישום. הכנת […]

תכנון מס

תכנון מס לעצמאים וחברות  בית המשפט העליון הכיר בזכותו של האזרח לתכנן את המס שעליו לשלם.תכנון מס הינו חוקי כאשר הוא לגיטימי ואינו מהווה עסקה מלאכותית שכל מטרתה התחמקות ממס.  

ביקורת דוחות כספים חברות

ביקורת חברות ועריכת דוחות כספים : ביצוע ביקורת דוחות כספים של חברות פרטיות לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון התשל"ג 1973. תהליך הביקורת מבוצע  תוך תכנון על מנת להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספים הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספים. הביקורת […]