עסקת אקראי מע"מ

בחוק מע"מ עסקת אקראי מהווה עסקה ולכן תיתכן חבות במע"מ.הגדרה עסקה לפי חוק מס ערך מוסף: "עסקה" – כל אחת מאלה:(1) מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד;(2) מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר או על יבואו בידי המוכר;(3) עסקת אקראי. "עסקת אקראי" – (1) מכירת טובין או מתן שירות באקראי, כשהמכירה או […]