אישור עוסק פטור

אישור עוסק פטור – לאחר פתיחת עוסק פטור במשרדי מס ערך מוסף(מע"מ) תקבלו תעודת עוסק פטור.תעודת עוסק פטור מהווה אסמכתא על רישום כעוסק פטור במס ערך מוסף.רישום כעוסק פטור אינו פוטר מתשלום מס הכנסה אלא פוטר מגביית מס ערך מוסף מהלקוחות שלך.במידה ואבדה לך תעודת עוסק פטור ניתן להוציא אישור עוסק פטור על ידי המייצג שלך (רואה חשבון ) .כעוסק פטור […]

אישור עוסק מורשה

אישור עוסק מורשה, תעודת עוסק מורשה.לאחר פתיחת עוסק מורשה במס ערך מוסף תקבלו לידכם תעודת עוסק מורשה. תעודה זו מהווה אסמכתא על הרישום שלכם במשרדי מע"מ. לאחר רישומכם תצטרכו לדווח מע"מ פעם בחודש או פעם בחודשים. הדיווח מתבצע עד ה15 לחודש העוקב בגין החודש שחלף. במידה והדיווח דו חודשי הדיווח יהיה עד ה15 לחודש העוקב בגין הדיווח של שני החודשים […]