אישור עוסק פטור

אישור עוסק פטור – לאחר פתיחת עוסק פטור במשרדי מס ערך מוסף(מע"מ) תקבלו תעודת עוסק פטור.תעודת עוסק פטור מהווה אסמכתא על רישום כעוסק פטור במס ערך מוסף.רק לאחר קבלת תעודת העוסק הפטור תהיה רשאי להוציא קבלות ללקוחות לך.קבלה מוציאים ברגע המידי שמקבלים כסף מהלקוח, כסף יהיה , מזומן, העברה בנקאית, אשראי, שיקים.שים לב כעוסק פטור אתה מוציא קבלות […]

אישור עוסק מורשה

אישור עוסק מורשה, תעודת עוסק מורשה. לאחר פתיחת עוסק מורשה במס ערך מוסף תקבלו לידכם תעודת עוסק מורשה. תעודה זו מהווה אסמכתא על הרישום שלכם במשרדי מע"מ. לאחר רישומכם תצטרכו לדווח מע"מ פעם בחודש או פעם בחודשים. הדיווח מתבצע עד ה15 לחודש העוקב בגין החודש שחלף. במידה והדיווח דו חודשי הדיווח יהיה עד ה15 לחודש העוקב בגין הדיווח […]