מדריך ביטוח לאומי לעצמאי

מעודכן ליולי 2021 תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות מחושבים לפי גובה ההכנסות מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמד ביטוחי. *עובד שכיר *עובד עצמאי *מי שאינו עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה, או שאין לו הכנסות. מי נחשב לעובד עצמאי על פי הביטוח הלאומי ?– ביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה עונה על אחד מאלה: *מי […]