עוסק פטור ועוסק מורשה

שאלה: האם ניתן לנהל שני עסקים כאשר עסק אחד יהיה רשום כעוסק פטור ועסק שני יהיה רשום כעוסק מורשה.תשובה : לא ניתן. על פי תקנות מס ערך מוסף (רישום)  תשל"ו 1976תקנה 9: הפרדת עסקים (א) אדם שיש לו כמה עסקים או שבעסקו כמה יחידות עסק יהיה רשאי להירשם בנפרד לגבי כל עסק או יחידה שבעסקואם נתמלאו תנאים אלה:(1) מתנהלים רישומים חשבונאיים […]