דוח שנתי לרשם החברות

אם הגעתם לעמוד הזה כנראה שקיבלתם מרשם החברות מכתב שכותרתו "התראה לפני רישום חברה כחברה מפרת חוק". במידה והקמתם חברה ברשם החברות יש חובת הגשה של דוח שנתי כל שנה. חובת הגשה זו נובעת על פי סעיף 141 לחוק החברות (א) "חברה שאינה תאגיד מדווח תערוך ותגיש לרשם אחת לשנה, דין וחשבון שנתי כפי שיקבע […]