מדרגות מס לשנת 2016 על הכנסות מיגיעה אישית

פירוט ​שיעורי המס על הכנסה ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2016 מדרגת שיעור המס הכנסה חודשית סכום מדרגות הכנסה שנתית 10% עד 5,220 62,640 14% מ 5,221 ועד 8,920 מ 62,641 ועד 107,040 21% מ 8,921 ועד 13,860 מ 107,040 ועד 166,320 31% מ 13,861 ועד 19,800 מ 166,321 ועד 237,600 […]

דו"ח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק פטור :  האם עוסק פטור חייב בהגשת דוח שנתי ?לפי פקודת מס הכנסה סעיף 131 עוסק פטור חייב בהגשת דוח שנתי על הכנסתו.עוסק פטור אינו פטור ממס הכנסה וחייב בהגשת דוח שנתי ככל בעל עסק עצמאי שמנהל תיק ברשות המיסים.  על כן יש לדאוג להגיש דוח שנתי לעוסק פטור במועדים שנקבעו על […]