מדרגות מס לשנת 2016 על הכנסות מיגיעה אישית

פירוט ​שיעורי המס על הכנסה ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2016 מדרגת שיעור המס הכנסה חודשית סכום מדרגות הכנסה שנתית 10% עד 5,220 62,640 14% מ 5,221 ועד 8,920 מ 62,641 ועד 107,040 21% מ 8,921 ועד 13,860 מ 107,040 ועד 166,320 31% מ 13,861 ועד 19,800 מ 166,321 ועד 237,600 […]

שיעורי הביטוח הלאומי לעצמאים לשנת 2017

החל משנת 2017 השתנו שיעורי הביטוח הלאומי לעצמאים:, שיעורי הביטוח הלאומי לעצמאים לשנת 2017 ירדו כפי שיתואר בטבלה הבאה להלן שיעורי הביטוח הלאומי לעצמאים לשנת 2017: מחלק ההכנסה שעד 60%משכר ממוצע במשק, כלומר 5,678 ש"ח מחלק ההכנסה שמעל 60% משכר ממוצע במשק ועד תקרת הכנסה מרבית החייבת בביטוח לאומי, 43,240 ש"ח לחודש ביטוח לאומי 2.87% […]

דו"ח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק פטור : עוסק פטור נקרא כך לצורכי מס ערך מוסף והפטור בעצם פוטר אותו מגביית מע"מ מלקוחותיו. קרא עוד עוסק פטור מע"מ. מס הכנסה אינו מבחין בין עוסק פטור לעוסק מורשה ובעיני מס הכנסה גם עוסק פטור וגם עוסק מורשה הינם נישומים לכל דבר ועניין. הרבה עוסקים פטורים טועים לחשוב שבגלל שהם עוסקים פטורים […]