חובת הגשת דוח שנתי בגין מכירת ניירות ערך

בפקודת מס הכנסה נקבע תקרת הכנסות ממכירת נירות ערך בסך של  2,522,000 ש"ח. (נכון לשנת 2020) מי שמכר בשנת 2020 נירות ערך במחזור מכירות של מעל לתקרה של 2,522,000 ש"ח בשנה יהיה חייב בהגשת דוח שנתי לרשות המיסים. לדעתי החוק הזה, מוזר?! נאמר וקניתי ב1 מיליון ש"ח מכרתי כעבור שבוע ב1 מיליון ואחרי חודש קניתי […]