מה עושים שעובד נפגע בעבודה? ביטוח לאומי

  בעבור מה משלמים דמי פגיעה בעבודה? תהיה זכאי לדמי פגיעה במידה ונפגעת בזמן העבודה בדרך לעבודה או בדרך חזרה מעבודה, או בגין מחלת מקצוע על פי רשימת המחלות המוגדרת בתקנות שמבוטח חלה עקב העבודה. מהם דמי פגיעה?  דמי פגיעה הם פיצוי שביטוח לאומי משלם למבוטח כפיצוי על פגיעה בהכנסה או בשכר כתוצאה מתאונת עבודה או […]