הוצאות מותרות בניכוי?

מאמר זה יעסוק ב:  * הוצאות כיבודים. *הוצאות אירוח. *הוצאות מתנות. *הוצאות ארוחה עסקית, הוצאות קפה עם לקוח. *הוצאות ביגוד הוצאה מותרת ? *האם ניתן להכיר בהוצאה הונית כהוצאה פירותית ? האם ניתן להכיר בהפסד הון כהפסד מעסק?  –סעיף 27 לפקודת מס הכנסה -ראה תשובה בהמשך הדף. על פי סעיף 17  לפקודת מס הכנסה כל […]