הוצאות מותרות בניכוי

מאמר זה מחולק למספר חלקים : 1. מה זה הוצאה מותרת בניכוי ? האם כל הוצאה מותרת בניכוי? 2. הוצאות מותרות בניכוי עוסק פטור3. רשימת הוצאות שכיחות המותרות בניכוי.4. הוצאות החייבות בניכוי מס במקור. 1. מה זה הוצאה מותרת בניכוי ? האם כל הוצאה מותרת בניכוי ?בעלי עסקים יכולים לנכות הוצאות מותרות בניכוי מהכנסתם מהעסק ובכך להקטין […]

הוצאות מותרות בניכוי?

מאמר זה יעסוק ב: * הוצאות כיבודים. *הוצאות אירוח. *הוצאות מתנות. *הוצאות ארוחה עסקית, הוצאות קפה עם לקוח. *הוצאות ביגוד הוצאה מותרת ? *האם ניתן להכיר בהוצאה הונית כהוצאה פירותית ? האם ניתן להכיר בהפסד הון כהפסד מעסק? –סעיף 27 לפקודת מס הכנסה -ראה תשובה בהמשך הדף. על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה כל […]