מס על משיכת בעלים סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה

2 באפריל 2018 בעקבות חוק ההתיעלות הכלכלית שנת 2017-2018 נוסף סעיף 3(ט1) –מיסוי רווחי חברה מה מטרת החוק בגין משיכת בעלים מחברה?בחברה קיים מיסוי דו שלבי- כלומר פעם אחת תשלום מס חברות ובפעם השניה משיכת הרווחים מהעודפים כדיבידנד. לבעל המניות קיימת 2 אפשרויות למשיכת כספי החברה אליו:1.הוצאת משכורת לעצמו ותשלום המס.2. דיווח ומשיכה של דיבידנד מעודפי […]