איך מקבלים זיכוי ממס בגין תרומה?

עדכון יולי  2021: הגדרת החוק:על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – מי שתרם למוסד ציבורי כהגדרתו על פי סעיף 9(2) או לקרן לאומית בשנה מסוימת בסכום העולה על 180 ש"ח יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור של 35% מסכום התרומה- אם הוא יחיד ואם הוא חברה אז שיעור קבוע לפי סעיף 126(א)  הגבלה […]