מע"מ אפס פירות וירקות

האם בגין פירות וירקות יש חבות במע"מ?סעיף 30 לחוק מעמ מתיר לעוסקים במכירת פירות וירקות להוציא בגין המכירות שלהן חשבוניות בחיוב מע"מ בשיעור אפס.לקריאה בהרחבה בין ההבדלים בין מע"מ בחיוב אפס לבין מכירה בפטור ממע"מ. האם ניתן לקזז מע"מ בגין הוצאות שהיו לך בעסק של פירות וירקות?במידה והנך עוסק במכירת פירות וירקות תהיה רשאי לקזז מע"מ […]

עוסק פטור רשימון ייצוא

מה זה רשימון ייצוא? רשימון ייצוא הינו מסמך המאפשר לעוסקים מורשים להוציא חשבונית עבור מכירות לחו"ל בחיוב מע"מ אפס. רשימון הייצוא למעשה מהווה אסמכתא על הייצוא לחו"ל. ללא רשימון ייצוא עוסק מורשה אינו זכאי להוציא חשבונית עם מע"מ אפס. האם עוסק פטור חייב להוציא רשימון ייצוא? היות ואינך דורש מע"מ ואינך מחויב במע"מ בגין הכנסותיך, […]