הצהרת עוסק פטור

מה זה הצהרה שנתית לעוסק פטור? בתחילת שנה ישלח לך העוסק הפטור טופס הצהרת עוסק פטור על מחזור העסקאות של השנה שעברה. ההצהרה נשלחת על פי תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) התשל"ו 1976. התקנה קובעת שעוסק הפטור מתשלום המע"מ לפי סעיף 31(3) לחוק מס ערך מוסף יצהיר עד ה31 בינואר בכל שנה על […]