נקודות זיכוי ממס

תושב ישראל סעיף 34 לפקודת מס הכנסה קובע " בחישוב המס של יחיד שהיה תושב ישראל בשנת המס יובאו בחשבון שתי נקודות זיכוי" שווי נקודת זיכוי נכון לשנת 2014 הינה 2,616 ש"ח לשנה. נקודת הזיכוי הינה הפחתה מגובה המס המשולם למס הכנסה. החישוב הוא שנתי. סעיף 36 לפקודת מס הכנסה קובע "בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא […]