מס מתנות לחגים

1 באפריל 2018 האם מתנה לעובד בעקבות אירוע משפחתי או אישי כגון נישואין, הולדת ילדים וכ.. חייב במס בידי העובד?במידה והמעביד נותן לעובד שלו מתנה לחתונה או מתנה לאירוע משפחתי כלשהו, העובד לא יתחייב במס כל עוד שווי המתנה הינו עד 210 ש"ח. (תקרה זו הינה תקרת מתנה שנתית) למעביד ההוצאה תותר במלואה עד תקרה […]

שווי ארוחות עובדים

02.03.2020, טולדנו רואה חשבון : במידה והמעסיק מעוניין להעניק לעובדיו ארוחות במקום העסק או במסעדות מחוץ למקום העסק, וברצון המעסיק לרשום את הוצאות הארוחות בספריו, עליו למסות את העובד. סעיף 2 (2) לפקודת מס הכנסה קובע כי הכנסת עבודה הינה שכר עבודה וכן כל טובת הנאה שניתן לעובד ממעבידו. ההגיון מאחורי הוראה זו, הינו שהעובד […]