חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה

מדד תשומות הבנייה-הגדרה מדד זה מתיחס לבניית בתי מגורים ומודד את מחירי הבנייה של הקבלנים. המדידה מודדת את התנודות החלות במחירים של חומרים, מוצרים ושירותים המשמשים לבניית בתי מגורים. השינויים במחירים של הסעיפים השונים במדד, נאמדים על ידי השינוי במחירי המדגם של חומרים ושירותים שונים, הנמכרים לאוכלוסיית הקבלנים הראשיים וקבלני המשנה בענף. המחירים מתקבלים ממדגם […]