חישוב דמי מזונות

  מזונות הגדרה :  זהו תשלום שחל במשפחה בה בני הזוג נפרדו.במסגרת הסכם הגירושין חייב אחד מבני הזוג בדרך כלל הגבר בהשתתפות בכלכלתם של הילדים שאצל בן הזוג האחר ולעיתים גם בהשתתפות כלכלת בן הזוג האחר. משרדנו מספק שירות של חישוב מזונות רואה חשבון.חישוב דמי מזונות לצורך הגשה לבית משפט, הצמדה של התשלומים למדד הבסיס על פי […]