מהי האסמכתא הדרושה על מנת להכיר בהוצאה בספריו של נישום?

מאמר זה מחולק למספר נושאים:1. כיצד ניתן להוכיח הוצאה שהתבצעה בעסקו של הנישום?2.האם ניתן להתיר הוצאה בספריו של הנישום ללא אסמכתא מתאימה קריי חשבונית או קבלה?3. באילו מקרים העדר אסמכתא מתאימה להוכחת הוצאה מאפשרת לפקיד השומה שיקול דעת באם לדחות את ההוצאה או לקבלה?4 .מקרה שבו פקיד השומה מכיר בהוצאה ובמע"מ מסרבים להכיר בהוצאה.* האם […]