טלפונים חיוניים

רשות המיסים בישראל קוד המשרד בשע"ם היחידה כתובת מיקוד ת"ד טלפון פקס   טלפון רשות המיסים בישראל  רחוב כנפי הנשרים 5 ירושלים 91010 1170 02-6559559 02-6525327   משרדי מיסוי מקרקעין  קוד המשרד בשע"ם היחידה כתובת מיקוד ת"ד טלפון פקס 14 טלפון מיסוי מקרקעין ירושלים רח' כנפי נשרים 66 91341 34521 02-6545222 02-6545240 50 טלפון מיסוי מקרקעין תל אביב דרך […]