חתימה על אישורים מיוחדים ללקוחות רואה חשבון בפתח תקווה

לעיתים מבקשים רשויות ממשלתיות ומוסדות אחרים אישור רואה חשבון על דוחות שהוכנו עבורם.לדוגמה :*אישור רואה חשבון מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך- משרדנו מנפיק אישור רואה חשבון לבעלי עסקים בגין הכנסות העסק למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתים.האישור יופק בהסתמך על הכנסות בעל העסק וישמש אותך לקבלת הנחה בתשלומי הצהרונים. , י.טולדנו רואה חשבון 073-2549512מצ"ב הטופס אישור הכנסות […]

טפסים

טפסים טפסים לדוח שנתי 2013: מספר טופס שם טופס 101 כרטיס עובד טופס 101 1130 הודעה על בחירה בשנת הסתגלות 1214 דין וחשבון חברה לשנת המס 2013 1214ב דין וחשבון על חלוקת דיבידנד החל משנת המס 2013 1215 טופס מ"ה 1215 דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2013 1227 הצהרה בעניין מקדמות […]