מדרגות מס הכנסות מיגיעה אישית

  ​ ​מדרגות מס הכנסה לשנת 2021: מדרגת שיעור המס הכנסה חודשית למדרגה סכום מדרגות הכנסה שנתית 10% 6,290 75480 14% 6291-9,030 75,481-108,360 20% 9031-14,490 108,361-173,880 31% 14,491-20140 173,881-241,680 35% 20141-41910 241,681-502,920 47% 41911-53970 502,921-647,640 כל שקל מעל 647,640 ממוסה בעוד 3% בתוספת 47% כך שהמס המשוקלל הינו 50%. מדרגות מס הכנסה לשנת 2015: מדרגת […]