שכר דירה ביטוח לאומי ומע"מ

שכר דירה ביטוח לאומי  על פי חוק הביטוח הלאומי סעיף 350(א)(7) נקבע כי הכנסות משכר דירה למגורים במסלול פטור או במסלול מס של 10% או מסלול מס 15% חו"ל  – פטורות מתשלום דמי ביטוח. למרות שההכנסות משכר דירה למגורים חייבות במס על ההכנסה הם אינן חייבות בתשלום ביטוח לאומי. בחוזר כללי 219/04, חוזר ביטוח/ 1314 החל מ-01/01/2004 ואילך הכנסות שמקורן מהשכרת דירת מגורים בישראל […]