מע"מ בשיעור אפס

הוצאת חשבונית במע"מ אפס מאפשרת להוציא חשבונית ללקוח בחיוב מע"מ אפס.מה ההבדל בין הכנסה פטורה לבין הכנסה החייבת מע"מ בשיעור אפס?הכנסות בחיוב שיעור מע"מ אפס מאפשרות לעוסק לדרוש מע"מ בגין הוצאות שהיו לו לצורך הפקת ההכנסה. הכנסה פטורה ממע"מ אינה מאפשרת לדרוש מע"מ בגין הוצאות שהיו לך לצורך אותה הכנסה פטורה מע"מ. בסעיף 30 לחוק […]

מדרגות מס לשנת 2017 על הכנסות מיגיעה אישית

פירוט ​שיעורי המס על הכנסה ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2017 מדרגת שיעור המס  הכנסה חודשית  סכום מדרגות הכנסה שנתית  10% עד 6,220  74,640 14% מ 6,221 ועד 8,920 מ 74,641 ועד 107,040 20% מ 8,921 ועד 14,320 מ 107,041 ועד 171,840 31% מ 14,321 ועד 19,900 מ 171,841 ועד 238,800 35% […]