שיעורי מס חברות

שיעור מס חברות בשנת 2008 – 27% שיעור מס חברות בשנת 2009 – 26% שיעור מס חברות בשנת 2010 – 25% שיעור מס חברות בשנת 2011 […]