מס דירה שלישית

ב 16.12.2016 אישרה הכנסת חוק מיסוי על בעלי שלוש דירות. החוק חל על יחידים שהינם בעלי 3 דירות ומעלה ומטיל עליהם מס שמוחשב על פי נוסחה שנקבעה בחוק. המס על בעלי שלוש דירות הינו בנוסף למס שמשולם על הכנסות משכר דירה פי מסלולי המס, קריי מסלול מס מופחת 10%, מסלול פטור חלקי או מסלול מס שולי.שתף […]

מס על השכרת דירה לחברה/ השכרת דירת מגורים לשגרירות

מה דין הכנסות דמי שכירות של דירת מגורים שמשמשת למגורים ומושכרת לחברה: האם דמי שכירות בגין דירת מגורים המתקבלים מחברה ימוסו לפי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה בשיעור מסמופחת של 10% ? האם העסקה חייבת במע"מ?מה דין הכנסות שכירות דירת מגורים המשמשת למגורים ומושכרת לשגרירות מדינה זרה? תשובה: היבט מע"מ: כאשר חוזה השכירות נחתם בין בעל הדירה לבין חברה […]

איך ניתן לא לשלם מס על השכרת דירה למגורים? כחוק!

על הכנסת שכר דירה למגורים קיימים מספר מסלולי מיסוי לבחירת הנישום. במידה ובוחרים במסלול חיוב במס לפי מדרגות המס, קיימת אפשרות להכיר בהוצאות שהוצאו לצורך הפקת הכנסת דמי השכירות. במצב דברים אלה ניתן להגיע לחבות מס מינמלית אם בכלל. מאמר זה יעסוק במסלול חיוב מס לפי מדרגות המס. להלן ההסבר המפורט :בסעיף 2 (6) לפקודת […]

תקרת הפטור משכר דירה 2016

חוק מס הכנסה – פטור ממס על השכרת דירת מגורים, נועד על מנת לתמרץ בעלי דירות להשכיר את דירותיהן שאינן בשימוש על מנת ליצור היצע רב יותר בשוק ולהקל על מצוקת הדיור.החוק פוטר את הכנסת דמי השכירות בגין דירת מגורים שבבעלותך במידה והנך עומד במספר תנאים. (תנאים מצטברים)1.הדירה המושכרת הינה לשימוש למגורים בלבד.2.הדירה המושכרת אינה […]