מדריך מס ערך מוסף

מס ערך מוסף – על פי סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף יוטל מס על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת.  מי נדרש להרשם כעוסק במע"מ? אם אתה יחיד שותפות או חברה העמוד למכור נכס , […]