דיווח הכנסות שכר דירה למגורים

  להלן חובות הדיווח במסלולי המיסוי השונים:1. מסלול הפטור – במידה והכנסת דמי השכירות אינה עולה על תקרת הפטור החודשית אין חובת דיווח אך במידה ועברתם את תקרת הפטור קיימת חובת דיווח. חיזוק בתקנת מס הכנסה על אי חובת דיווח כאשר הכנסת שכר הדירה ממגורים אינה עולה על תקרת הפטור. על פי תקנות מס הכנסה סעיף 2 (א) […]