ניכוי מס במקור

ניכוי במקור הוא תשלום המס של הנישום על ידי מי שמשלם או אחראי לתשלום סכומים שהם הכנסת הנישום. דוגמאות לניכוי מס במקור: הבנק מנכה מס במקור על מכירת ניירות ערך ועל דיבידנד שהתקבל, לבעל חשבון המנהל תיק ניירות ערך .  מעסיק מנכה מס במקור מהמשכורת של  העובד ומעביר את המס ישירות לרשות המיסים כמס הכנסה.  לקוח מנכה מס במקור לספק מהתשלום שהוא חייב […]