חובת הגשת דוח שנתי לבעלי הכנסות גבוהות מס יסף

קיבלתם הודעה בטופס 106 (ריכוז השכר השנתי) שאתם חייבים בהגשת דוח שנתי, כנראה שההכנסות השנתיות שלכם היו גבוהות מ649 אלף ש"ח בשנה. עליכם לדעת שאתה חייבים להגיש דוח שנתי על הכנסתכם ואיחור בהגשת הדוח יגרור הטלת קנסות. מי חייב בהגשת דוח שנתי ? הכלל על פי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה,החייבים בהגשת דוח הם: יחיד […]