השכרת 5 דירות ומעלה תסווג כהכנסה עסקית

  1. השכרת 10 דירות ומעלה תסווג כהכנסה עסקית.2. הכנסה של בין 5 דירות ל10 דירות- תבחן אופי ההכנסה לפי המבחנים בפסיקה (קרא למטה)3. הכנסה של עד 5 דירות תסווג כהכנסה פסיבית כלומר מס מופחת 10%, פטור מלא, שיעור מס שולי.   עניין זה החל בעקבות דרישתו של עורך דין בירן להכיר בהכנסות שכירות של 24 […]