חישוב שבח במכירת דירה שהושכרה למגורים

מס שבח הינו רווח ההון במכירת הדירה שמחושב כהפרש בין מחיר רכישת הדירה לבין מחיר המכירה. בחישוב השבח ילקח בחשבון מחיר הרכישה בצמוד למדד מיום הרכישה ועד ליום המכירה וכן ניכוים לי סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין : כגון הוצאות רכישה והשבחת הנכס, הוצאות שכר טרחת עורך דין בקניה ובמכירה, שכר טרחת מתווך, הוצאות שיפוץ, […]

מס על השכרת דירה

  מס הכנסה מנסה לאתר את האזרחים אשר ברשותם דירות ואינם מדווחים על הכנסתם מהשכרת דירות.בישראל קיימים מאות אלפי אנשים שברשותם דירות ונהנים מדמי שכירות מעל תקרת הפטור ואינם מדווחים על כך למס הכנסה. בשנה האחרונה החלו רשויות המס לנסות ולממש את הגבייה ממעלימי מס אלה. כיום מחשבי מס הכנסה מסונכרנים עם רישום מקרקעין (טאבו) הנתונים מוצלבים […]

רכישת נדל"ן מסחרי בחברה או יחיד

מאמר זה עוסק בכדאיות הרכישה של נדל"ן מסחרי באמצעות חברה או כיחיד.נדל"ן מסחרי הינו כל נכס נדלני אשר אינו דירת מגורים, כגון משרד, חנות, מבנה מסחרי ועוד.במקרה ורוכשים נדל"ן למגורים השיקולים  שונים מהותית, לא נכנס לכך במאמר זה רק נוסיף ונאמר שיחיד נהנה משיעורי מס מופחתים בגין הכנסותמדמי שכירות דירה למגורים.  כדי לענות על השאלה האם כדאי […]