מס על השכרת חנות / משרד / נכס מסחרי

כמה מס משלמים על השכרת נכס מסחרי? מס על השכרת משרד, מס על השכרת חנות האם כדאי להשקיע בנכס מסחרי? מהו שיעור המס על השכרת נכס מסחרי? הכנסות שמתקבלות בגין השכרת נכס מסחרי מסווגות כהכנסה פסיבית קריי הכנסה שאינה מיגיעה אישית. שעורי המס החלים על הכנסות פסיביות גבוהים משיעורי המס החלים על הכנסה מעבודה ומדרגת שיעור […]