מיסוי חברות ארנק

3 באפריל 2018 מה זה חברת ארנק?חברת ארנק מוגדרת כחברה  שעיקר מטרתה הינו הקטנת חבות במס הכנסה וביטוח לאומי לבעל המניות בחברה. חברות ארנק נוצרו בדרך כלל כאשר שכירים במשק שקיבלו שכר גבוה במשכורת רצו להפחית את שיעור המס שלהם, ולצורך כך התאגדו כחברה והחלו לתת שירותים לחברה שבה עבדו כשכירים. כך החברה בבעלותם מוציאה חשבונית […]