מעבר מעוסק מורשה לעוסק פטור

האם אפשר לעבור מעוסק מורשה לעוסק פטור? במידה וסווגת כעוסק מורשה לא תוכל להיות עוסק פטור וזה למשך שנתים רצופות. ישנם שיקולים רבים באם להרשם כעוסק מורשה והקריטריון של גובה תקרת ההכנסות לעוסק פטור אינו מהווה השיקול היחידי. סעיף 59 לחוק מס ערך מוסף מסמיך את מנהל מע"מ מיוזמתו או על פי בקשת העוסק לשנות […]

מעוסק פטור לעוסק מורשה

איך עוברים מעוסק פטור לעוסק מורשה? רישום עוסק פטור מבוצע בתחילת הפעילות העסקית. במידה ואתה צופה שהכנסותיך השנתיות בעסק לא יהיו מעל לתקרת הכנסות עוסק פטור כ- 99,893 ש"ח בשנה תוכל להיות מסווג כעוסק פטור.(נכון לשנת 2021) בנוסף ישנם עיסוקים מקצועות שלא יכולים להרשם כעוסק פטור וזאת למרות שאינך צופה הכנסות מעל לתקרה הקובעת לא תוכל להיות […]