מעבר מעוסק מורשה לעוסק פטור

האם אפשר לעבור מעוסק מורשה לעוסק פטור?במידה וסווגת כעוסק מורשה לא תוכל להיות עוסק פטור וזה למשך שנתים רצופות.ישנם שיקולים רבים באם להרשם כעוסק מורשה והקריטריון של גובה תקרת ההכנסות לעוסק פטור אינו מהווה השיקול היחידי. סעיף 59 לחוק מס ערך מוסף מסמיך את מנהל מע"מ מיוזמתו או על פי בקשת העוסק לשנות את מעמדו […]

מעוסק פטור לעוסק מורשה

איך עוברים מעוסק פטור לעוסק מורשה? תוכל להיות מסווג כעוסק פטור במידה ואתה צופה מחזור הכנסות שנתי עד לתקרה הקובעת.(מחזור עסקאות שנתי עוסק פטור 2016)בנוסף ישנם עיסוקים מקצועות שלא יכולים להרשם כעוסק פטור וזאת למרות שאינך צופה הכנסות מעל לתקרה הקובעת לא תוכל להיות מסווג כעוסק פטור. נניח שפתחת תיק עוסק פטור במע"מ וכעת החלטת שאתה רוצה לעבור מעוסק […]