לוח מועדי הגשת דיווחים ותשלומים למס הכנסה

הנושא                                       מועד הדיווח  מה תאריך אחרון לדיווח ותשלום מקדמות מס הכנסה על פי מחזור עסקאות? 15 לכל חודש או חודשים עד איזה תאריך יש לבצע ספירת מלאי ליום 31 בדצמבר של השנה שהסתיימה? עד ה10 לינואר […]