מס ערך מוסף באילת

החבות במע"מ הוסדרה בחוק מע"מ התשל"ו 1976 – חוק איזור סחר חופשי באילת  1. האם שירות הניתן על ידי עוסק תושב אילת לעוסק מחוץ לאילת חייב במע"מ?במידה והשירות ניתן מחוץ לאיזור אילת יהיה חיוב במע"מ באופן מלא. במידה והשירות ניתן בחלקו באיזור אילת ובחלקו באיזור מחוץ לאילת, המבחן יהיה על פי בדיקה של מקום עיקר […]