ניכוי מע"מ לעוסק פטור על פי תקנה 6א' לתקנות מס ערך מוסף

  אישור עוסק פטור הניתן על ידי רשויות מע"מ כולל בתוכו מספר הערות: (מופיע בכתיב קטן בתחתית דף האישור) "לידיעתך: 1.עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבונית מס ואינו רשאי לנכות מס תשומות. 2.הפטור על פי  אישור זה, אינו חל על מי שנותן שירותים לפי תקנה 6א' לתקנות מע"מ, התשל"ז- 1976,לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי. 3. רישום […]