אישור ניהול ספרים עוסק פטור

מה זה אישור ניהול ספרים? אישור ניהול ספרים זהו  אישור שאתה מנהל את ספרי הנהלת החשבונות על פי חוק כנדרש בדרך כלל על ידי גופים גדולים. הסבר מפורט יותר הינו – אישור ניהול ספרים זהו אישור דיווח על פי חוק עסקאות גופים ציבורים (אכיפת ניהול חשבונות)  שלמיטב ידיעת פקיד השומה הנישום מנהל את פנקסי החשבונות […]