עוסק פטור הצהרת הון

שיתוף ב twitter שיתוף ב linkedin שיתוף ב facebook  מה זה הצהרת הון ?סמוך לפתיחת תיק עוסק פטור ישלח לך הצהרת הון מרשות המיסים.הצהרת ההון הינו דוח אשר נדרש על ידי פקיד השומה ובו הנך נדרש לספק תמונת ראי למצב הנכסים וההתחיבויות שלך לסוף השנה. הצהרת ההון הינה כלי בידי פקיד השומה להתחקות אחרי כסף בלתי […]