עוסק פטור מע"מ

עוסק פטור מסווג כך לצורכי מס ערך מוסף (מע"מ). סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף קובע כי על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין. שיעור המע"מ בשנת 2016 הינו 17 אחוז. עד אוקטובר 2015 שיעור המע"מ היה 18%. עוסק פטור – ממה הוא פטור? העוסק הפטור […]