שותפויות

בשונה מחברה, שותפות אינה ישות משפטית נפרדת והשותפים נושאים באחריות לפעילות השותפות וכך גם לחובותיה-למעט במקרה של שותפות מוגבלת. פקודת השותפיות מגדירה את סוגי השותפויות שקיימות כדלקמן: 1. שותפות כללית. 2. שותפות מוגבלת. 3. שותפות חוץ. 4. שותפות חוץ מוגבלת. האם חייבים לרשום שותפות? האם קיימת חובת רישום לשותפות? סעיף 4 לפקודת השותפויות מחייב ברישום שותפות שהוקמה לצורך ניהול עסק והפקת […]