רואה חשבון לעוסק פטור

עוסק פטור זוהי צורת רישום לצורכי מס ערך מוסף אשר מעודדת עסקים קטנים ומקלה עליהם את הבירוקרטיה ואינה מחייבת אותם בגביית מע"מ מלקוחותיהם. האם עוסק פטור צריך רואה חשבון ?תשובה, בהחלט כן !1. אומנם ההתנהלות השוטפת של עסק פטור, הינה פשוטה יותר מעוסק מורשה ואינה מצריכה את הקשר השוטף כל חודשים מול מע"מ. ובכל זאת […]