הוראות ניהול ספרים לשכירות לטווח קצר

10.03.2018 – מאת י.טולדנו רואה חשבון  שימו לב שכירות לטווח קצר יכולה לענות להגדרת עסק על פי המבחנים שבפסיקה וכך חל על הכנסה זו תשלום מס הכנסה על פי מדרגות המס וחובת תשלום ביטוח לאומי. הכנסה זו שתסווג הכנסה מעסק תמוסה ככל הכנסה עסקית וכך יש להכיל עליה את הוראות ניהול הספרים המתאימים לפעילות העסקית.כמובן […]

דיווח עובדים פלשתינאים המועסקים באזור

שימו לב מעסיקים אשר מעסיקים עובדים פלשתינאים בשטח ישראל ידווחו על כך באמצועת לשכת התעסוקה. מעסיקים אשר מעסיקים עובדים פלשתינאים אשר עובדים בשטחי האזור או באתרים צבאים בשטחי האזור  ידווחו לפקיד שומה אוטונומיה. שטחי האזור: הם לרוב שטחי התנחלויות ביהודה ושומרון. (צריך בדיקה) השלבים לדיווח העסקת עובדים פלשתינאים בשטחי האזור : 1. יש לפתוח תיק […]