משרדי פקידי שומה בצפון טלפונים

1.פקיד שומה נתניה רח' סמילנסקי 6 נתניה 09-8602525 שעות פתיחה וקבלת קהל פקיד שומה נתניה : ימים א',ב',ד',ה',13:00-08:30 ימים ב',ד',18:00-15:00 יום ג אין קבלת קהל טלפון פקיד שומה נתניה : 09-8602525 אגף שם מלא תפקיד טלפון פקס מייל מנהל יחידה אילן עדני פקיד שומה 09-8602600 09-8343261 ilanad@taxes.gov.il סגן מנהל יחידה עיקאב זחאלקה סגן […]

החזרי המס

י.טולדנו רואה חשבון – מתמחה בהחזרי מס לשכירים 054-8018226 מי זכאי להחזר מס: כל אדם אשר שילם או נוכה ממנו מס הכנסה במהלך שנת המס, העולה על המס המגיע ממנו לאותה שנה, זכאי להחזר מס. מקרים נפוצים להחזר מס: 1.חוסר דיוק בחישוב ניכוי המס אצל המעביד. 2. עבודה בחלק […]

איך מקבלים זיכוי ממס בגין תרומה?

2.05.2018 :—————הגדרת החוק:על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – מי שתרם למוסד ציבורי כהגדרתו על פי סעיף 9(2) או לקרן לאומית בשנה מסוימת בסכום העולה על 180 ש"ח יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור של 35% מסכום התרומה- אם הוא יחיד ואם הוא חברה אז שיעור קבוע לפי סעיף 126(א) הגבלה בגין גובה […]

מיסוי תושב חוץ בגין דמי שכירות דירת מגורים בישראל

בישראל שיטת המיסוי הינה פרסונלית וטריטורילית. כלומר תושב ישראל חייב במס בגין הכנסותיו בארץ ובחו"ל ותושב חוץ חייב במס בגין הכנסותיו אשר מופקים בישראל. בגין הכנסות מדמי שכירות למגורים בישראל ישנם 3 מסלולי מיסוי אשר ניתנים לבחירת הנישום. מסלולי המיסוי תקפים גם לתושב חוץ אשר נהנה מדמי שכירות. להלן שלושת מסלולי המיסוי בגין הכנסות שכירות […]

האם ניתן לקזז הכנסת שכירות מול הוצאת שכירות

על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה -ניכוים וקיזוזי דמי שכירות שמשלם יחיד שעבר זמנית (תיקון מס' 43) תשמ"א-1981 (12) דמי שכירות ששילם יחיד בעד דירה ששכר בישראל ושאליה עבר לגור לרגל עבודתו או עיסוקו, במשך חמש שנים מיום שעבר לגור בדירה האמורה; דמי שכירות אלה יותרו לניכוי מדמי השכירות שהוא מקבל בשל השכרת דירת […]

איך ניתן לא לשלם מס על השכרת דירה למגורים? כחוק!

על הכנסת שכר דירה למגורים קיימים מספר מסלולי מיסוי לבחירת הנישום. במידה ובוחרים במסלול חיוב במס לפי מדרגות המס, קיימת אפשרות להכיר בהוצאות שהוצאו לצורך הפקת הכנסת דמי השכירות. במצב דברים אלה ניתן להגיע לחבות מס מינמלית אם בכלל. מאמר זה יעסוק במסלול חיוב מס לפי מדרגות המס. להלן ההסבר המפורט :בסעיף 2 (6) לפקודת […]

הוצאות רכב ועוסק פטור

הכלל על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה הינו שהוצאה מותרת בניכוי במידה והינה משמשת לצורך הפקת ההכנסה. למרות זאת מס הכנסה קובע תקרות והגבלות בנוגע להוצאות מסוימות. כך לגבי הוצאות רכב – כלומר ההוצאה אינה מותרת ב100% אלא באופן חלקי. למה מכירים בהוצאות הרכב באופן חלקי?הסיבה להכרה חלקית בהוצאות הרכב על ידי מס הכנסה […]

מע"מ אפס פירות וירקות

האם בגין פירות וירקות יש חבות במע"מ?סעיף 30 לחוק מעמ מתיר לעוסקים במכירת פירות וירקות להוציא בגין המכירות שלהן חשבוניות בחיוב מע"מ בשיעור אפס.לקריאה בהרחבה בין ההבדלים בין מע"מ בחיוב אפס לבין מכירה בפטור ממע"מ. האם ניתן לקזז מע"מ בגין הוצאות שהיו לך בעסק של פירות וירקות?במידה והנך עוסק במכירת פירות וירקות תהיה רשאי לקזז מע"מ […]

עוסק פטור רשימון ייצוא

מה זה רשימון ייצוא? רשימון ייצוא הינו מסמך המאפשר לעוסקים מורשים להוציא חשבונית עבור מכירות לחו"ל בחיוב מע"מ אפס. רשימון הייצוא למעשה מהווה אסמכתא על הייצוא לחו"ל. ללא רשימון ייצוא עוסק מורשה אינו זכאי להוציא חשבונית עם מע"מ אפס. האם עוסק פטור חייב להוציא רשימון ייצוא? היות ואינך דורש מע"מ ואינך מחוייב במע"מ בגין הכנסותיך, […]