משרדי פקידי שומה במרכז טלפונים

1.פקיד שומה חולון שדרות ירושלים 162 חולון 03-6505777 שעות פתיחה וקבלת קהל פקיד שומה חולון : ימים א',ב',ד',ה',13:00-08:30 ימים ב',ד',18:00-15:00 יום ג אין קבלת קהל טלפון פקיד שומה חולון : 03-6505777 אגף שם מלא תפקיד טלפון פקס מייל מנהל יחידה יעל מירון פקיד שומה חולון 03-6505888 – yaelmi@taxes.gov.il סגן מנהל יחידה חגית […]

חתימה על אישורים מיוחדים ללקוחות רואה חשבון בפתח תקווה

לעיתים מבקשים רשויות ממשלתיות ומוסדות אחרים אישור רואה חשבון על דוחות שהוכנו עבורם.לדוגמה :*אישור רואה חשבון מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך- משרדנו מנפיק אישור רואה חשבון לבעלי עסקים בגין הכנסות העסק למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתים.האישור יופק בהסתמך על הכנסות בעל העסק וישמש אותך לקבלת הנחה בתשלומי הצהרונים. , י.טולדנו רואה חשבון 073-2549512מצ"ב הטופס אישור הכנסות […]

טפסים

טפסים טפסים לדוח שנתי 2013: מספר טופס שם טופס 101 כרטיס עובד טופס 101 1130 הודעה על בחירה בשנת הסתגלות 1214 דין וחשבון חברה לשנת המס 2013 1214ב דין וחשבון על חלוקת דיבידנד החל משנת המס 2013 1215 טופס מ"ה 1215 דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2013 1227 הצהרה בעניין מקדמות […]

השכרת 24 דירות למגורים אינה עולה לכדי עסק- עדכון מיום 02.01.18

השכרת 24 דירות למגורים אינה עולה לכדי עסק- עדכון מיום 02.01.18 עדכון חוזר רשות המיסים מיום 2.01.2018 בעקבות פסק דין בערעור אזרחי 7204/15 פקיד שומה ת"א 4 נגד בירן, בית המשפט קיבל את הערעורים שהגישה רשות המיסים ופסק כי יש לראות את הכנסותיו של הנישום מהשכרת דירות כהכנסה מעסק החייבת במס על פי סעיף 2(1) לפקודה.בעקבות פס"ד בירן […]

רישום עוסק מורשה כעוסק פטור

סעיף 59 לחוק מע"מ -רישום עוסק מורשה כעוסק פטור(א) עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו ירד ועמד שנתיים רצופות למטה מן הסכום המחייב רישום כעוסק מורשה, ירשום אותו המנהל מיזמתו או לפי בקשת העוסק, כעוסק פטור; הוראה זו לא תחול על מי שנקבע לגביו שיהיה עוסק מורשה אף אם מחזור העסקאות שלו נמוך מהסכום האמור. (ב) עוסק […]

אישור עוסק פטור

אישור עוסק פטור – לאחר פתיחת עוסק פטור במשרדי מס ערך מוסף(מע"מ) תקבלו תעודת עוסק פטור.תעודת עוסק פטור מהווה אסמכתא על רישום כעוסק פטור במס ערך מוסף.רישום כעוסק פטור אינו פוטר מתשלום מס הכנסה אלא פוטר מגביית מס ערך מוסף מהלקוחות שלך.במידה ואבדה לך תעודת עוסק פטור ניתן להוציא אישור עוסק פטור על ידי המייצג שלך (רואה חשבון ) .כעוסק פטור […]

תקרת הכנסות עוסק פטור

תוכל להיות מסווג כעוסק פטור במידה ואתה צופה שגובה עסקאותיך השנתיות אינו יעלה על התקרה הקבועה בחוק. תקרת עוסק פטור מתעדכנת כל שנה. ישנם עיסוקים ומקצועות אשר אינם מאפשרים על פי החוק להיות מסווג כעוסק פטור וזה ללא קשר לצפי מחזור העסקאות השנתי מי לא יכול להיות עוסק פטורתקרת הכנסות עוסק פטור בשנת 2020 – […]

הוצאות טרום עסקיות

הוצאה שנעשתה בטרם החל הנישום בעסקיו וקשורה ליצרת מקור ההכנסה ולכן אסורה בניכוי. –סעיף 17 רישא לפקודת מס הכנסה. פסק דין סידס – הוצאות סקרי שוק והוצאות משרדיות התחלתיות שהוצאו תוך כדי נסיון לייצר הכנסות ולאחר שהחברה כבר החלה בפעילותה העסקית גם אם בטרם הופקו רווחים בגין פעילות זו אינם הוצאות טרום עסקיות ולכן יותרו בניכוי. פס"ד נאות מרגלית נקבע שההוצאות שהוצאו […]

עסקת אקראי מע"מ

בחוק מע"מ עסקת אקראי מהווה עסקה ולכן תיתכן חבות במע"מ.הגדרה עסקה לפי חוק מס ערך מוסף: "עסקה" – כל אחת מאלה:(1) מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד;(2) מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר או על יבואו בידי המוכר;(3) עסקת אקראי. "עסקת אקראי" – (1) מכירת טובין או מתן שירות באקראי, כשהמכירה או […]

מע"מ בשיעור אפס

הוצאת חשבונית במע"מ אפס מאפשרת להוציא חשבונית ללקוח בחיוב מע"מ אפס.מה ההבדל בין הכנסה פטורה לבין הכנסה החייבת מע"מ בשיעור אפס?הכנסות בחיוב שיעור מע"מ אפס מאפשרות לעוסק לדרוש מע"מ בגין הוצאות שהיו לו לצורך הפקת ההכנסה. הכנסה פטורה ממע"מ אינה מאפשרת לדרוש מע"מ בגין הוצאות שהיו לך לצורך אותה הכנסה פטורה מע"מ. בסעיף 30 לחוק […]

מדרגות מס לשנת 2017 על הכנסות מיגיעה אישית

פירוט ​שיעורי המס על הכנסה ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2017 מדרגת שיעור המס הכנסה חודשית סכום מדרגות הכנסה שנתית 10% עד 6,220 74,640 14% מ 6,221 ועד 8,920 מ 74,641 ועד 107,040 20% מ 8,921 ועד 14,320 מ 107,041 ועד 171,840 31% מ 14,321 ועד 19,900 מ 171,841 ועד 238,800 35% […]

מדרגות מס לשנת 2016 על הכנסות מיגיעה אישית

פירוט ​שיעורי המס על הכנסה ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2016 מדרגת שיעור המס הכנסה חודשית סכום מדרגות הכנסה שנתית 10% עד 5,220 62,640 14% מ 5,221 ועד 8,920 מ 62,641 ועד 107,040 21% מ 8,921 ועד 13,860 מ 107,040 ועד 166,320 31% מ 13,861 ועד 19,800 מ 166,321 ועד 237,600 […]

שיעורי הביטוח הלאומי לעצמאים לשנת 2017

החל משנת 2017 השתנו שיעורי הביטוח הלאומי לעצמאים:, שיעורי הביטוח הלאומי לעצמאים לשנת 2017 ירדו כפי שיתואר בטבלה הבאה להלן שיעורי הביטוח הלאומי לעצמאים לשנת 2017: מחלק ההכנסה שעד 60%משכר ממוצע במשק, כלומר 5,678 ש"ח מחלק ההכנסה שמעל 60% משכר ממוצע במשק ועד תקרת הכנסה מרבית החייבת בביטוח לאומי, 43,240 ש"ח לחודש ביטוח לאומי 2.87% […]

דו"ח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק פטור : עוסק פטור נקרא כך לצורכי מס ערך מוסף והפטור בעצם פוטר אותו מגביית מע"מ מלקוחותיו. קרא עוד עוסק פטור מע"מ. מס הכנסה אינו מבחין בין עוסק פטור לעוסק מורשה ובעיני מס הכנסה גם עוסק פטור וגם עוסק מורשה הינם נישומים לכל דבר ועניין. הרבה עוסקים פטורים טועים לחשוב שבגלל שהם עוסקים פטורים […]

אישור עוסק מורשה

אישור עוסק מורשה, תעודת עוסק מורשה.לאחר פתיחת עוסק מורשה במס ערך מוסף תקבלו לידכם תעודת עוסק מורשה. תעודה זו מהווה אסמכתא על הרישום שלכם במשרדי מע"מ. לאחר רישומכם תצטרכו לדווח מע"מ פעם בחודש או פעם בחודשים. הדיווח מתבצע עד ה15 לחודש העוקב בגין החודש שחלף. במידה והדיווח דו חודשי הדיווח יהיה עד ה15 לחודש העוקב בגין הדיווח של שני החודשים […]

נקודות זיכוי ממס

תושב ישראל סעיף 34 לפקודת מס הכנסה קובע " בחישוב המס של יחיד שהיה תושב ישראל בשנת המס יובאו בחשבון שתי נקודות זיכוי" שווי נקודת זיכוי נכון לשנת 2014 הינה 2,616 ש"ח לשנה. נקודת הזיכוי הינה הפחתה מגובה המס המשולם למס הכנסה. החישוב הוא שנתי. סעיף 36 לפקודת מס הכנסה קובע "בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא […]

הצהרת הון

מהי הצהרת הון ?הצהרת הון הינה דיווח מפורט על מצב ההון של הנישום.את ההצהרה יש להגיש בעת דרישה מתוקף סעיף 135 (1) לפקודת מס הכנסה, יש להמציא דו"ח על הרכוש וההתחייבויות (בארץ ובחו"ל), שלך ושל בןבת זוגך, וילדך שבשנת המס טרם מלאו להם 18 שנה. ההצהרה מוגשת בטופס מילוי הצהרת הון מספר 1219 ומורכבת ממספר פרקים:א. הון […]