משרדי פקידי שומה במרכז טלפונים

1.פקיד שומה חולון שדרות ירושלים 162 חולון 03-6505777 שעות פתיחה וקבלת קהל פקיד שומה חולון : ימים א',ב',ד',ה',13:00-08:30   ימים ב',ד',18:00-15:00   יום ג אין קבלת קהל טלפון פקיד שומה חולון : 03-6505777 אגף שם מלא תפקיד טלפון פקס מייל מנהל יחידה  יעל מירון  פקיד שומה חולון 03-6505888 –  yaelmi@taxes.gov.il  סגן מנהל יחידה חגית סבירסקי […]

חתימה על אישורים מיוחדים ללקוחות רואה חשבון בפתח תקווה

לעיתים מבקשים רשויות ממשלתיות ומוסדות אחרים אישור רואה חשבון על הכנסות  מעסק, אישור רואה חשבון על מחזור הכנסות. לדוגמה : *אישור רואה חשבון מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך אישור הכנסות רואה חשבון  אישור למשכנתא רואה חשבון אישורים לבנקים משרדנו מנפיק אישור רואה חשבון לבעלי עסקים בגין הכנסות העסק למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתים. האישור יופק […]

השכרת 5 דירות ומעלה תסווג כהכנסה עסקית

  1. השכרת 10 דירות ומעלה תסווג כהכנסה עסקית.2. הכנסה של בין 5 דירות ל10 דירות- תבחן אופי ההכנסה לפי המבחנים בפסיקה (קרא למטה)3. הכנסה של עד 5 דירות תסווג כהכנסה פסיבית כלומר מס מופחת 10%, פטור מלא, שיעור מס שולי.   עניין זה החל בעקבות דרישתו של עורך דין בירן להכיר בהכנסות שכירות של 24 […]

אישור עוסק פטור

אישור עוסק פטור – לאחר פתיחת עוסק פטור במשרדי מס ערך מוסף(מע"מ) תקבלו תעודת עוסק פטור.תעודת עוסק פטור מהווה אסמכתא על רישום כעוסק פטור במס ערך מוסף.רק לאחר קבלת תעודת העוסק הפטור תהיה רשאי להוציא קבלות ללקוחות לך.קבלה מוציאים ברגע המידי שמקבלים כסף מהלקוח, כסף יהיה , מזומן, העברה בנקאית, אשראי, שיקים.שים לב כעוסק פטור אתה מוציא קבלות […]

תקרת הכנסות עוסק פטור

תוכל להיות מסווג כעוסק פטור במידה ואתה צופה שגובה עסקאותיך השנתיות אינו יעלה על התקרה הקבועה בחוק. תקרת עוסק פטור מתעדכנת כל שנה. ישנם עיסוקים ומקצועות אשר אינם מאפשרים על פי החוק להיות מסווג כעוסק פטור וזה ללא קשר לצפי מחזור העסקאות השנתי מי לא יכול להיות עוסק פטור תקרת הכנסות עוסק פטור בשנת 2021-  […]

הוצאות טרום עסקיות

הוצאה שנעשתה בטרם החל הנישום בעסקיו וקשורה ליצרת מקור ההכנסה ולכן אסורה בניכוי. –סעיף 17 רישא לפקודת מס הכנסה. פסק דין סידס – הוצאות סקרי שוק והוצאות משרדיות התחלתיות שהוצאו תוך כדי נסיון לייצר הכנסות ולאחר שהחברה כבר החלה בפעילותה העסקית גם אם בטרם הופקו רווחים בגין פעילות זו אינם הוצאות טרום עסקיות ולכן יותרו בניכוי. פס"ד נאות מרגלית נקבע שההוצאות שהוצאו […]

עסקת אקראי מע"מ

בחוק מע"מ עסקת אקראי מהווה עסקה ולכן תיתכן חבות במע"מ.הגדרה עסקה לפי חוק מס ערך מוסף: "עסקה" – כל אחת מאלה:(1)   מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד;(2)   מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר או על יבואו בידי המוכר;(3)   עסקת אקראי. "עסקת אקראי" – (1)   מכירת טובין או מתן שירות באקראי, כשהמכירה או […]

מע"מ בשיעור אפס

הוצאת חשבונית במע"מ אפס מאפשרת להוציא חשבונית ללקוח בחיוב מע"מ אפס.מה ההבדל בין הכנסה פטורה לבין הכנסה החייבת מע"מ בשיעור אפס?הכנסות בחיוב שיעור מע"מ אפס מאפשרות לעוסק לדרוש מע"מ בגין הוצאות שהיו לו לצורך הפקת ההכנסה. הכנסה פטורה ממע"מ אינה מאפשרת לדרוש מע"מ בגין הוצאות שהיו לך לצורך אותה הכנסה פטורה מע"מ. בסעיף 30 לחוק […]

מדרגות מס לשנת 2017 על הכנסות מיגיעה אישית

פירוט ​שיעורי המס על הכנסה ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2017 מדרגת שיעור המס  הכנסה חודשית  סכום מדרגות הכנסה שנתית  10% עד 6,220  74,640 14% מ 6,221 ועד 8,920 מ 74,641 ועד 107,040 20% מ 8,921 ועד 14,320 מ 107,041 ועד 171,840 31% מ 14,321 ועד 19,900 מ 171,841 ועד 238,800 35% […]

מדרגות מס לשנת 2016 על הכנסות מיגיעה אישית

פירוט ​שיעורי המס על הכנסה ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2016 מדרגת שיעור המס הכנסה חודשית סכום מדרגות הכנסה שנתית 10% עד 5,220 62,640 14% מ 5,221 ועד 8,920 מ 62,641 ועד 107,040 21% מ 8,921 ועד 13,860 מ 107,040 ועד 166,320 31% מ 13,861 ועד 19,800 מ 166,321 ועד 237,600 […]

דו"ח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק פטור :  האם עוסק פטור חייב בהגשת דוח שנתי ?לפי פקודת מס הכנסה סעיף 131 עוסק פטור חייב בהגשת דוח שנתי על הכנסתו.עוסק פטור אינו פטור ממס הכנסה וחייב בהגשת דוח שנתי ככל בעל עסק עצמאי שמנהל תיק ברשות המיסים.  על כן יש לדאוג להגיש דוח שנתי לעוסק פטור במועדים שנקבעו על […]

אישור עוסק מורשה

אישור עוסק מורשה, תעודת עוסק מורשה. לאחר פתיחת עוסק מורשה במס ערך מוסף תקבלו לידכם תעודת עוסק מורשה. תעודה זו מהווה אסמכתא על הרישום שלכם במשרדי מע"מ. לאחר רישומכם תצטרכו לדווח מע"מ פעם בחודש או פעם בחודשים. הדיווח מתבצע עד ה15 לחודש העוקב בגין החודש שחלף. במידה והדיווח דו חודשי הדיווח יהיה עד ה15 לחודש העוקב בגין הדיווח […]

נקודות זיכוי ממס

תושב ישראל סעיף 34 לפקודת מס הכנסה קובע " בחישוב המס של יחיד שהיה תושב ישראל בשנת המס יובאו בחשבון שתי נקודות זיכוי" שווי נקודת זיכוי נכון לשנת 2014 הינה 2,616 ש"ח לשנה. נקודת הזיכוי הינה הפחתה מגובה המס המשולם למס הכנסה. החישוב הוא שנתי. סעיף 36 לפקודת מס הכנסה קובע "בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא […]