שיעורי ביטוח לאומי לעוסק פטור

במידה ואתה כעוסק פטור עונה להגדרת עצמאי לצורכי הביטוח הלאומי יחולו עליך שיעורי ביטוח לאומי לעצמאי לאחר שתלקח בחשבון הכנסתך ממשכורת במידה וקיימת. להלן שיעורי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה:  (מעודכן ל1.1.21) מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (שיעור מופחת) 6,331 ש"ח מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד הכנסה המרבית החייבת בדמי […]