שיעורי מס הכנסה לעוסק פטור

עוסק פטור כמו כל בעל עסק משלם מס הכנסה על פי ההכנסות שלו.מדרגות המס לשכירים ולעצמאים עוסקים פטורים ועוסקים מורשים הינם זהים ופרוגרסיבים. מדרגות מס להכנסה מיגיעה אישית לשנת המס 2021:     שכר חודשי שכר שנתי  שיעור המס עד 6,290 עד 75,480 ש"ח 10% מ 6,291 ש"ח ועד 9,030 ש"ח מ 75,481 ש"ח ועד […]