עסקת אקראי מע"מ

בחוק מע"מ עסקת אקראי מהווה עסקה ולכן תיתכן חבות במע"מ.הגדרה עסקה לפי חוק מס ערך מוסף: "עסקה" – כל אחת מאלה:(1)   מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד;(2)   מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר או על יבואו בידי המוכר;(3)   עסקת אקראי. "עסקת אקראי" – (1)   מכירת טובין או מתן שירות באקראי, כשהמכירה או […]