עוסק פטור ועוסק מורשה

שאלה: האם ניתן לנהל שני עסקים כאשר עסק אחד יהיה רשום כעוסק פטור ועסק שני יהיה רשום כעוסק מורשה.
תשובה : לא ניתן. 
על פי תקנות מס ערך מוסף (רישום)  תשל"ו 1976
תקנה 9: 
הפרדת עסקים

(א) אדם שיש לו כמה עסקים או שבעסקו כמה יחידות עסק יהיה רשאי להירשם בנפרד לגבי כל עסק או יחידה שבעסקו
אם נתמלאו תנאים אלה:
(1) מתנהלים רישומים חשבונאיים נפרדים לגבי כל אחד מהם;
(2) ברישומו בנפרד כאמור לא יהפוך לגביהם לעוסק הפטור ממס.
(ב) אדם המבקש להירשם על פי תקנת משנה (א) יגיש בקשה למנהל לפי טופס שקבע המנהל ויצרף לבקשה
התחייבות להודיע למנהל מיד לאחר שהפסיק להתקיים התנאי שבתקנת משנה (א)(2).

איך אפשר להיות גם עוסק פטור וגם עוסק מורשה?
ניתן להמשיך להיות עוסק פטור ולהקים חברה שהיא אישיות משפטית נפרדת וכך תוכלו להוציא קבלות בעוסק פטור ובחברה תוציאו חשבונית מס כעוסק מורשה.
כל חברה בע"מ היא גם עוסק מורשה.
שימו לב לא בהכרח העניין כדאי, מכיוון שיש עלויות נלוות לניהול חברה בע"מ.
אגרת רשם חברות, הנהלת חשבונות כפולה, ניהול חשבון בנק לחברה, עלויות נוספות לרואה חשבון.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם